[Air Jordan 1 Top Three sẽ được phát hành dưới định dạng size GS – speed store